Veszprém

Magyarország

Adatlap

Területe: 127 km²

Népesség: 58 257 fő

Leírás: A történelem so­rán Veszprém és régiója több szempontból is keresztezési és ütközési pont volt a magyar és az európai kultúrában. Itt találko­zott az egykori Pannon provincia és a me­diterrán kultúra az északkal és a nép­vándorlással, itt ütközött a ke­resztény István és a pogány Kop­pány, itt volt az a kö­zépkori iskola, ahonnan a keresz­tény kultúrát ter­jeszteni kezdték a veszprémvölgyi apácák, itt húzódott az oszmán biro­dalom nyugati és a ke­resztény Euró­pa keleti határa, ide tele­pítettek le német és szláv népe­ket a török hó­doltság után, itt (is) próbálta maga alá gyűrni a keresz­tény és nem­zeti kultúrát a bolseviz­mus ? és itt talál­koznak még most is a bakonyi sze­lek a balatoniakkal? Veszprém történe­tében nem ritkák az ütköző ellenté­tek, e törté­nések intenzitását tekint­ve pedig méltán nevezhetnénk régión­kat tör­ténelmi olvasztótégelynek is.
http://www.veszprem.hu

Elhelyezkedés: A település Veszprém megyében található.

Közlekedés: Veszprém Budapest felől közúton az M7-es autópályán, majd Székesfehérvárnál a 8-as útra letérve érhető el a leggyorsabban. Győr felől a 82-es, Szombathely felől a 8-as úton közelíthető meg.

· Nézd meg és szerkeszd a részletes adatlapot!

Az itthon.blog.hu ajánlásával
somló Somlói borvarázs
 ?A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebb egy pohár bor mellett.? ?...
mór Borozzunk Móron!
Ha MÓR, akkor BOR! Ha október, akkor Móri Bornapok! Nem is lehet ez másképp, mint sok éve már. Az...
Magyar  Română  Slovenčina