Karavánúton Tibet felé (Második rész)

Tibet

Ott-tartózkodás ideje: 1956. szept. 21.  - 1956. szept. 23. (2 nap)

0 hozzászólás I 2 947 látogató olvasta. Rögzítve: 2008. jan. 20. küldd el ismerősödnek
Oszd meg ezt az oldalt!
avatar kinaisarkanykacsa Beszámolója
„Szeptember 21.-én hajnalban indultunk el Körmuból, gyorsabban dobogó szívvel és megszaporodott kínai kísérettel, a közelinek tűnő hegyek felé. A ritka hegyi levegő becsapja az embert. Alig 5-6 kilométernyire véltük az első hegyeket, s huszonötöt is autóztunk a völgyben, amíg elértük őket. Sivatagban haladtunk, ugyanaz a ritkás, erősszállú gyér fűcsomókkal borított kietlen vidék, mint Körmu előtt. Az útszélen fehér tevecsontok, azután az egyik sofőr felkiáltott:nagy farkasok áltak az úttól alig egy kilométernyire és bámulták a tovarobogó autókat. A hegyek közé érve megszépült a táj. A kocsik szivárványszínű port vertek, kétoldalt gyönyörű völgy, az út nekiront a hegynek, azután az utolsó pillanatban, hihetetlenül finom kanyarral kitér elle. Újabb medencébe érünk, s megpillantjuk a havasokat. Izzasztó napfény, dél felé jár az idő, a szem káprázik a hegyek színes kaleidoszkópjától. Fekete hegyek, csillogó palából; fordul az út, a zöldcsíkos barna sziklák tűnnek eléd, mintha olajpalával rétegezett barna szénből préselték volna össze őket, roppant tömbökké. Aztán sárga, kopár löszhegyek váltják fel a zöldcsíkosokat; ismét fordul az út, felfelé kapszkodunk, előttünk lomha, félgömbalakú hegyóriás, barna medvebundaszerű zuzmó borítja, azután ugyanilyen színű, de szabályos sátorformájú hegyek között haladunk, s a völgyet szegélyező sokszínű hegylánc mögött újra meg újra felbukkan a havasok fehér csipkés vonulata. Itt már nem nagyon fáradtak hidak építésével, a Csepelek sokszor a kerekeket csaknem ellepő vízben döcögnek át a gázlókon, másutt finom recsegéssel gördülnek a jéggel fedett kis patakokon keresztül. A jég szikrázik a napfényben, s látni, amint alatta folyik a patak. Barna hegyekre mint roppant fehér csillag borul a hótalaró. A csúcsról egyre keskenyedő ágakban nyúlik a völgyek felé.
Az út mind meredekebb lesz. Tevekaravánnal találkozunk. Az állatok közönbösen, máltóságteljes léptekkel haladnak el az autók mellett, néhány méternyire a köves úttól, a sivatagi homokban; nekik ott kényelmesebb. Közeledünk a 4000 méterhez!...a Csepelek fürgén kúsznak az emelkedőre, amelyről Körmuban azt állították, hogy 5 foknál seholsem magasabb, de sajnos, ebből egy árva szó sem bizonyult igaznak: sokkal meredekebb...4200 –on megálltunk ebédelni. Kiléptem a fülkéből, s megtántorodtam. Amig a nyitott ablakú fülkében ültünk, nem éreztünk semmit. De amint kiléptünk a ` szárazföldre` enyhe szédülés környékezett, s bizonytalanul, kissé tántorogva lépkedtünk.Az ` első kocsisok` ráfanyalodtak az oxigénre...
Az útmentén sivatag, s közelben hegyek, mögöttük havasok – mindig ugyanaz a tájképlet variálodott azáz és száz árnyalatban. Más formájú, de azonos színű hegyek; vagy a szín vátozott, vagy a közelgő alkony varázsolta át a tájat – s este 8 óra után feltüntek a sátorfalu barakok, az út termékenyebb, zöldelő mező közepén fut be a kis faluba: Vutaoliangban vagyunk...
Az út következő állomása, Vencsüan ( `Meleg Forrás`) , a Thanglha 5-6000 méteres csúcsai mögött fekszik. Ezen a napon kell átlépnünk az 5000 métert. Emberek és kocsik számára egyaránt ez lesz a nagy próba napja.
Az út ismét sivatagon vezetett át. Láttuk a távolból Vu Li, a nyiltszíni szénbánya aprónak tűnő épületeit, s aztán megint se ember, se állat: órákon és száz meg száz kilométereken át sivatag.
...egyre barátságosabb lett a sivatag, inkább sivatagi sztyeppe volt mát, sűrűbb elevenebb növényzettel...
Kocsi a völgyben haladt, aztán nehézkes hegyóriások tűntek fel, ismét kapaszkodnunk kellett. Az út mentén lovas pásztorok nagy jakcsordákat terelgettek. Az út a hegyek között
kanyargott, majd újra fensíkra értünk. A tempó gyorsult. Előttünk, mint csodálatos perspektivájú festmény, alkonyi párákba burkolva tengerként terült szét a nagy, ellipszis alakú völgy.
Esteledett, a völgy fölött egészen alacsonyan szálltak a nagy lomha felhők...
Egy kanyarban szikla-vár tűnt fel a hegyormon:lámakolostor.Azután vályogházakat láttunk. Sötétedett, mire beértünk Vencsöanba...
320 kilométert tettünk meg ezen a napon, s küzben 5400 méterig emelkedtünk. Másnap nagyon korán kellett indulnunk:ismét 300 kilométeres útszakasz állott előttünk, Vencsöantól Hejho-ig."


Polonyi Péter
A"rejtelmes Tibet" részlet

Tibet titokzatosságának – nem is megalapozatlan – hírét elsősorban elzártságának köszönheti. Északról a Kunlun, délről a Himalája szinte megmászhatatlan hegyláncai fogják körül. Itt a kinai-nepáli határon emelkedik Kína, egyben a világ legmagasabb csúcsa, a 8848 méter magas Csomolungma (Mont Everest). A kelet- nyugati hegyvonulatok több részre tagolják a világ legnagyobb, négyezerötszáz méter magas fensíkját. Részben lefolyástalan északi része csapadékszegény, hűvös (még nyári éjszakákon is kell faggyal számolni), a déli völgyek éghajlata viszont enyhébb, csapadékban gazdagabb.
1,2 millió négyzetkilométernyi területén közel kétmillió ember él. Kína legritkábban lakott tartománya.
Ezen az elzárt vidéken sajátos civilizáció jött létre. A helyi sámánizmus és a ún. Tantrikus buddhizmus keveredéséből kialakult lámaizmus, élén a dalai lámával teokratikus, vagyis vallási uralmat hozott létre. A trantizmus az i.e.I.évezred derekán keletkezett Indiában, s a mágikus hiedelmek, varázslatok és a szexuállis egyesülés vallási fontosságának hangsúlyozása jellemzik. Ez az irányzat gazdag ikonográfiát teremtett, s nagy szerepe volt abban, hogy Tibetben – és Kínában is – a buddhista templomok jó és gonosz szellemek ábrázolásaival, sőt szeretkező istenekkelteltek meg. Az erdetileg különálló uralkodói és papi funkciók évezredünk első századaiban egyesültek Tibetben, hogy megteremtsék a teokratikus rendszert.
A Kuku-nór környékén élő csiangok és a fennsík őslakosságának keveredéséből jött létre a kínai-tibeti nyelvcsaládhoz tartozó tibeti nyelven beszélő lakosság. A VII. században már említett Szrong-brcan szgam-po(605-649) először szervezett itt királyságot. Dinasztikus házassági ajánlatát a kínai uralkodóház először elutasította, majd a tibeti támadások hatására 641-ben mégis elfogadta. Ebben az időben a két ország egyenrangú kapcsolatot tartott fenn, sőt megerős9dött Tibet Kelet-Turkesztánból és más területekről is kiszorította a kínaiakat. 763-ban egy időremég a kínai fővárost, az akkori Changant (a mai Xiant) is elfoglalták.
Az egységes kínai, illetve tibeti állam IX. – X. században történt széthullásával a kínai- tibeti kapcsolatok is megszakadtak.Ezek a XIII. században újultak fel, amikor a mongol uralom alatt álló Kína kiterjesztette védnökségét az akkor már vallási uralom alatt álló Tibetre. Bár ez a függőségi viszony a mongol uralom megdőltével megszűnt, a XVII. századtól fokozatossan ismét visszaállt.
A mandzsu dínasztia bukását követően, XX. század köztársasági időszakában a kínai befolyás meggyengült Tibetben, de Kína felszabadulását követően megállapodás jött létre a központi kormány és a tibeti helyi hatóságok között, amelynek értelmében a Kínai Népi Felszabaditó Hadsereg egységei bevonulnak Tibetbe. A rendkívüli elmaradottság felszámolásához (sok helyen még rabszolgaság volt Tibetben) a kínaiak fokozatossan láttak hozzá. De a tibeti vezetői rétegnek még ez az ütem is gyorsnak tűnt. Másrészt a kínai oldalról hamarosan feladták a fokozatosság elvét, s a türelmetlenség és az erőszakosság lépett a helyébe. Mindez azt erdeményezte, hogy 1959-ben a tibeti vezető rétegek felkelést robbantottak ki, amelyben a lakosság egy részét maguk mellé állították. A felkelés leverését követően a dalai láma és többezer híve Indiába menekült, s azóta ott is élnek. Bár 1965-ben megalakult a Tibeti Autonom Terület, a nemzetiségi jogok tényleges biztosítására csak a
`kulturális forradalom`követő időszakban, a 70-es évek végétől került sor.
(folyt. köv)
További kapcsolódó élménybeszámolók:
Értékeld az élménybeszámolót!
0 (0 szavazat)
Lépj be az értékeléshez!
Hozzászólások:

Még senki sem szólt hozzá a témához!

Ahhoz, hogy hozzászólhass válaszd a belépést vagy regisztrálj, ha még nem vagy tagjanik közt!

Az élménybeszámolóhoz tartozó

album

Magyar  Română  Slovenčina